Werking

Onze zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator, de klasleerkrachten, het CLB en de directie. Door kinderen hulpmiddelen, ondersteuning, uitbreiding en uitdaging  aan te reiken, verhogen we hun zelfvertrouwen!Door te werken aan sociale vaardigheden bieden we een stevige basis aan de leerlingen om zo te kunnen omgaan met allerlei uitdagingen. Door zorg op maat te bieden houden we de motivatie hoog. Zo bieden we alle leerlingen optimale kansen om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale mensen.