Visie

Schoolmakers, zelfst. naamw., [ˈsxolmakərs]
Iedereen die nodig is om zinvol school te maken

Als school willen we een centrale rol opnemen in het zinvol schoolmaken in onze dorpsschool. 
We willen een plaats zijn waar alle schoolmakers met volle goesting kunnen samenwerken
aan de school van de toekomst. 

Als school streven we naar een maximalisatie van de leerwinst. Hiervoor vertrekken we steeds
vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen en kijken we hoe we dit kunnen integreren in de leerplannen en eindtermen. Individuele talenten worden aangemoedigd en krijgen ruimte om te ontplooien, diversiteit wordt toegejuicht. We willen van elkaar en met elkaar kunnen leren, ontdekken, groeien en nog beter worden.

Dagelijkse aandacht voor zorg op maat, sociale vaardigheden, culturele, sportieve en maatschappelijke inzichten en verantwoordelijkheden zorgen voor een harmonisch geheel dat klaar is voor de toekomst.

Als dorpsschool is het voor ons belangrijk dat alle schoolmakers elkaar kennen en goed kunnen
samenwerken. School wordt al lang niet meer alleen gemaakt door de leerkrachten. Wij rekenen
dan ook op positieve inzet en goesting om samen naar een positief schoolklimaat te streven.
Hierin streven we dan ook naar een goede relatie tussen leerlingen en hun ouders, leerkrachten,
de ouderraad en de directie. 

We zien het als taak van alle schoolmakers om elkaar klaar te stomen voor die toekomst.
We streven er dan ook naar om het aanbod vanuit de school uit te breiden met moderne
technieken en inzichten, participatie op elk niveau en zelfontplooiing op eigen tempo.

Door samen op een creatieve manier naar de toekomst te kijken, kunnen we écht vernieuwend schoolmaken.