Inschrijven

Naar de instapklas...

Als kinderen 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, mogen ze naar de school komen op volgende instapdata: 

Telkens de eerste schooldag … 

  • na de zomervakantie; 
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na O.H. Hemelvaart

Een ongelukje is bij de kleinste kleuters heel gewoon, maar een beetje besef van zindelijkheid is nodig. 

Wanneer kan je inschrijven?

kennismakingsdagen

Vooraf krijgen de ouders een inschrijvingsbericht en kunnen zo samen met de kleuters kennis komen maken met de kleuterleidster en het klasje. 

op andere schooldagen

U kan altijd een afspraak maken om de school een bezoekje te brengen.

In de zomervakantie

Inschrijven is mogelijk op de twee eerste werkdagen van juli en op de 10 laatste werkdaen van augustus. Steeds tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wat breng je mee?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een kids-ID of ISI+.

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de onthaalbrochure en het schoolreglement. 
Beide brochures staan ook op onze website. 
Volgende formulieren worden ter ondertekening aangeboden: 

  • akkoordverklaring met het pedagogisch project (zie onthaalbrochure) en het schoolreglement en ontvangst van onthaalbrochure
  • keuzeformulier godsdienst-zedenleer (lagere school) 
  • de vragenlijst van het ministerie over de achtergrond van hun kind.