Ouderraad

De ouderraad bestaat een groepje enthousiaste ouders die de werking van de school op verschillende manieren ondersteunt. Zo neemt de Ouderraad de volgende taken op:

Helpende hand op activiteiten

De leden van de Ouderraad, aangevuld met vrijwillige ouders, ondersteunen de school bij de organisatie van activiteiten. Zo bakken we pannenkoeken op het carnavalsfeest, doen we de tap op het schoolfeest, helpen op info-avonden,…

Financiële en materiële ondersteuning

De Ouderraad organiseert jaarlijks activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt van de schoolwerking. In het najaar organiseren we samen met de leerlingen een wafelverkoop, begin december een kerstboomverkoop in de Boomkes.

Op die manier ondersteunen we de school zowel financieel als materieel:

  • elk jaar storten we een bepaald bedrag per leerling aan de school, waardoor de kostprijs van een uitstap, sportdag,… voor de ouders binnen de perken blijft. Zo dragen we bij aan een lagere schoolrekening.
  • De afgelopen jaren schonken we deze materialen: tablets, magneetborden, picknick banken, fluohesjes, t-shirts voor uitstappen, rekentoestellen, een speeltoestel,…

Coördinatie en inzet van gemachtigd opzichters

Aan de zebrapaden in Worteldorp (school Worteldorp en ter hoogte van ’t Frituurke) zorgen gemachtigde opzichters voor de veiligheid van onze kinderen. ’s Morgens worden kinderen op een veilige manier overgezet. De ouderraad doet de werving, planning en coördinatie van deze vrijwillige “overzetters”. Elke jaar zetten we onze vrijwilligers in de bloemetjes op een dankmomentje.

Brug tussen ouders en de directie

De directie en enkele leerkrachten sluiten op regelmatige basis aan op de vergaderingen van de Ouderraad. Op deze manier denken we samen mee over de algemene werking van de school. Heb je zelf suggesties, opmerkingen of vragen over de werking van de school, signaleer ze dan gerust aan een lid van de Ouderraad. Vragen of aandachtspunten over de persoonlijke situatie van jouw kind, neem je best eerst op met de betrokken leerkracht.

Vertegenwoordiging schoolraad en advies aan het schoolbestuur

Enkele ouders uit de Ouderraad vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad. Dit orgaan overlegt met het schoolbestuur van de Stad Hoogstraten en geeft advies over welbepaalde thema’s (onder andere het schoolreglement, de schooltarieven,..)

 

Zin om ook mee te werken aan de ouderraad?
Wil je graag meehelpen als overzetter?

We zijn zeer blij met jouw hulp! We verwelkomen jou met open armen in ons team!
Stuur een mailtje naar ouderraad@dewijsneus.be

Contact

Link Facebookpagina
E-mail: ouderraad@dewijsneus.be

Wie is wie?