Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen.
Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.
De school moet ouders informeren over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
De ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement krijgen.

Het volledige schoolreglement bevindt zich op link hieronder: